Despre noi

Misiunea noastră

Misiunea fundaţiei noastre este de a oferi asistenţă completă şi adăpost protejat de urgenţă victimelor traficului de fiinţe umane exploatate sexual, prin muncă, pentru cerșetorie și săvârșire de infracțiuni şi de a împărtăşi dragostea lui Dumnezeu.

Obiectivele noastre

 • Implementarea şi dezvoltarea unui sistem integrativ de asistenţă protejată şi servicii oferite victimelor taficului de de persoane;
 • Promovarea drepturilor omului;
 • Facilitarea accesului la servicii specifice de reintegrare socială, oferite de diferite ONG-uri sau alte instituţii ale statului;
 • Facilitarea accesului la sistemul educational şi de pregătire vocaţională;
 • Informarea şi educarea persoanelor asistate în toate aspectele de sănătate şi probleme medicale;
 • Sprijin şi asistenţă persoanelor asistate spre dobândirea autonomiei depline şi reintegrării în societate.

Activităţi asigurate

 • Servicii de rezidenţiat în adăpost protejat;
 • Consiliere psihologică, spirituală şi emoţională;
 • Asistarea şi facilitarea accesului la servicii medicale si stomatologice, consultaţii şi tratamente medicale complete;
 • Consiliere şi asistenţă juridică;
 • Pregătire vocaţională şi posibilitatea continuării educaţiei/pregatire şcolară;
 • Consiliere familială şi dezvoltarea aptitudinilor parentale
 • Dezvoltarea aptitudinilor de management de casă şi activităţi de îngrijire personal;
 • Găsirea unui loc de muncă.

Beneficiari

 • Copii, femei și bărbați victime ale traficului de fiinţe umane exploatate sexual, prin muncă, pentru cerșetorie și săvârșire de infracțiuni.

Durata programului

 • 18 luni, cu posibilitate de prelungire in funcţie de fiecare caz în parte.

Valorile şi principiile noastre

Principiile şi valorile care guvernează comportamentul profesional al angajaţilor şi voluntarilor noştri sunt următoarele:

 • Supremaţia constituţiei şi legii;
 • Unicitatea fiecărei fiinţe umane şi egalitatea tuturor oamenilor în faţa lui Dumnezeu;
 • Asigurarea serviciilor spre bunăstarea beneficiarelor;
 • Confidenţialitate;
 • Planificarea şi asigurarea de servicii de asistenţă bazate pe informarea specific de la caz la caz;
 • Profesionalism şi competenţă din partea personalului;
 • Tratarea egală a tuturor persoanelor;
 • Imparţialitate şi independenţă;
 • Integritate morală;
 • Exprimare liberă;
 • Demnitatea şi unicitatea fiinţei umane;
 • Onestitate şi corectitudine;
 • Transparenţă şi deschidere.

trafficked-stats-board-jpeg